Informacje

Sakramenty

Wspólnoty

   

   

Jubileusz ks.Bosko

   

LOTS

   

GTS

   

Salezjanskie SWM

   

Salezjanskie SWM

   

Dominik Savio

   

Rada Wychowawczo-Duszpasterska

Spotkania: II wtorek miesiąca godzina 19:00

Kontakt: ks. Dyrektor Jerzy Worek SDB

Rada Wychowawczo - Duszpasterska istnieje w naszej parafii od roku 2002. W skład Rady wchodzą: salezjanie, salezjanki, katecheci oraz wszyscy przedstawiciele istniejących grup parafialnych. Przewodniczącym Rady jest Ks. Dyrektor i Proboszcz parafii. Rada spotyka się jeden raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 19.00 w nowym domu zakonnym.


Celem Rady Wychowawczo-Duszpasterskiej jest:

  • systematyczna formacja salezjańska, poznawanie św. Jana Bosko, jego systemu wychowawczego i prewencyjnego,
  • programowanie pracy wychowawczo-duszpasterskiej w parafii i w oratorium,
  • układanie planu działania, kalendarium,
  • troska o ewangelizację w parafii,
  • organizacja, prowadzenie działań (akcje, uroczystości parafialne) oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych,
  • pomoc w pracy duszpasterskiej,
  • koordynacja działalności grup parafialnych,
  • podsumowanie i weryfikacja założonych planów.

© copyright by Parafia pw. św. Jana Bosko w Pile