Informacje

Sakramenty

Wspólnoty

   

   

Jubileusz ks.Bosko

   

LOTS

   

GTS

   

Salezjanskie SWM

   

Salezjanskie SWM

   

Dominik Savio

   

Żywy Różaniec

Różaniec

Spotkania: I niedziela miesiąca godz. 10:30 - konferencja i zmiana tajemnic różańcowych

Kontakt: Pani Marianna Zyśk tel. 067 212 90 54

   

Intencje papieskie na listopad
Intencja ogólna:
Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
Intencja ewangelizacyjna:
Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

JPII, LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE p.2 Papieże a różaniec

Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreślali liczni moi Poprzednicy. Szczególne zasługi miał w tym względzie Leon XIII, który 1 września 1883 roku ogłosił Encyklikę Supremi apostolatus officio;3tą uroczystą wypowiedzią zapoczątkował serię wielu innych, które poświęcił tej modlitwie, wskazując ją jako skuteczne narzędzie duchowe wobec bolączek społeczeństwa. Wśród Papieży nowszych czasów, którzy wyróżnili się wpromowaniu różańca, pragnę wspomnieć bł. JanaXXIII4 i przede wszystkim Pawła VI,który wAdhortacji apostolskiej Marialis cultus podkreślił, zgodnie z inspiracją Soboru Watykańskiego II, ewangeliczny charakter różańca i jego ukierunkowanie chrystologiczne.

Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi wchwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia cztery lata temu, 29października 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: różaniec « to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum II Lumen gentium, mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez -można by powiedzieć - Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim ».

Tymi słowami, drodzy Bracia i Siostry, wprowadzałem pierwszy rok mego pontyfikatu w codzienny rytm różańca. Dziś, na początku dwudziestego piątego roku posługi jako Następca Piotra,pragnę uczynić to samo. Ileż łask otrzymałem w tych latach od Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec. Magnificat anima mea Dominum! Pragnę wznosić dziękczynienie Panu słowami Jego Najświętszej Matki, pod której opiekę złożyłem moją posługę Piotrową: Totus tuus!

  • Żywy Różaniec w Parafii św. Jana Bosko w Pile powstał 8 października 1995 roku.
  • Liczy 8 róż w tym jedną męską.
  • Zmiana tajemnic różańca ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca.
  • Członkowie modlą się w intencjach podanych przez kapłana.
  • Pomagają również przy zbiórkach ofiar do puszek.
  • Członkowie Żywego Różańca uczestniczą w uroczystościach parafialnych, często organizują i prowadzą nabożeństwa.
  • Wielu podjęło również modlitwę Margaretkę w intencji kapłanów. Dzięki temu w intencji każdego z kapłanów codziennie ktoś się modli.

Członkowie Zespołu sami o sobie mówią, że tworzą wspólnotę która modlitwą wielbi Pana i pomaga innym Go poznawać.

© copyright by Parafia pw. św. Jana Bosko w Pile